Vakorganisaties vinden beslissing tot versoepelen te vroeg