Posts in Nieuws Category

Belangrijk nieuws – ‘Maatregelen ongewijzigd tot kerstvakantie’ – 2 december 2020 – 10.15 u

Maatregelen ongewijzigd tot kerstvakantie De coronamaatregelen blijven in het leerplichtonderwijs al zeker tot de kerstvakantie ongewijzigd. Dat hebben de minister en de onderwijspartners beslist. Schoolteams kunnen zich nu concentreren op een goede en veilige organisatie van de examens. Klassenraden en oudercontacten verlopen digitaal.…

Lees hier verder »

Belangrijk nieuws – ‘veilig examens organiseren’ – 18 november 2020 – 22.35 u

Hoe veilig een evaluatieperiode organiseren? Scholen zijn momenteel volop bezig met de voorbereidingen van een evaluatieperiode in december. Dat is in coronatijd allesbehalve evident. In overleg met de onderwijsverstrekkers willen we de scholen ondersteunen in dit proces met aanbevelingen, tips en verduidelijkingen. Zo geven…

Lees hier verder »

Belangrijke mededeling – Afwezige collega’s kunnen gemakkelijker vervangen worden – 16 november 7.30 u

Van 16 november 2020 tot 31 maart 2021 kunnen collega’s die voor minder dan tien dagen afwezig zijn, vervangen worden volgens de gewone procedure.  Voorwaarde: hun afwezigheid is te wijten aan ziekteverlof, profylactisch verlof of heirkracht ingevolge de coronacrisis. Deze…

Lees hier verder »

Belangrijk nieuws – ‘COVID-19: tijdelijke uitbreiding verlof wegens overmacht onderwijspersoneel en aanpassing van de bekwaamheidsbewijzen van de artsen in de centra voor leerlingenbegeleiding’ – 13 november 2020 – 18.20 u

Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts  Scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang voor personen met een handicap kunnen ten gevolge een maatregel ter bestrijding van het coronavirus tijdelijk sluiten. Hierdoor kan een opvangnood ontstaan bij de personeelsleden van het onderwijs. Voor de contractuele…

Lees hier verder »

Cuba vandaag en morgen

Zin om te kijken naar de videoconferentie ‘Cuba vandaag en morgen’? De thema’s en de sprekers zijn: Wat zijn de perspectieven van Cuba voor de toekomst? (Norma Goicochea, Cubaanse ambassadrice in België) De basisgezondheidszorg in de strijd tegen de corona.…

Lees hier verder »

BELANGRIJKE MEDEDELING – 30 oktober – 21.15 u – herfstvakantie verlengd tot en met 15 november

Herfstvakantie verlengd tot en met 15 november Op het Overlegcomité werd beslist dat de herfstvakantie voor alle onderwijsniveaus – uitgezonderd het hoger onderwijs – wordt verlengd tot en met zondag 15 november. De lessen hervatten op maandag 16 november. Opvang van 9 tot en…

Lees hier verder »