-->

ACOD Onderwijs verzet zich tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs en pleit voor een publieke herfinanciering