-->

Monthly Archives: February 2023

Onmisbaar openbaar

Onderwijs is een onmisbare openbare dienst. Breed vormend onderwijs is immers een basisrecht voor elke leerling, student of cursist en dus een cruciale opdracht voor de overheid. Dat betekent dat de overheid er voldoende in moet investeren en dat ze…

Lees hier verder »

Staking 10 maart

ACOD en de andere vakbonden van de openbare sector houden van 6 tot en met 10 maart sensibiliserings- en protestacties. In die week wil het gemeenschappelijk vakbondsfront de openbare diensten in de kijker zetten en aantonen waarom het belangrijk is…

Lees hier verder »

Gender voor beginners

Wil je meer weten over het begrip gender? ACOD Onderwijs organiseert op 17 maart 2023 een vorming die het thema gender behapbaar en concreet maakt aan de hand van herkenbare voorbeelden. Tijdens de vorming gaan we in op vragen als:…

Lees hier verder »

ACOD Onderwijs verzet zich tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs en pleit voor een publieke herfinanciering

Verschillende rectoren van de Vlaamse universiteiten pleiten ervoor om de onderfinanciering van universiteiten en hogescholen aan te pakken door de inschrijvingsgelden voor studenten te verhogen. ACOD Onderwijs verzet zich tegen deze voorstellen: de onderfinanciering van het hoger onderwijs los je…

Lees hier verder »