Verandering biedt kansen om verworvenheden te verankeren

Interview Jean-Luc Barbery