Opstart van het schooljaar voor alternerend lerenden