Hervorming overlevingspensioen

Wat wijzigt er op 1 januari 2015 ?