Financieringsdecreet voor de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en de centra voor basiseducatie (CBE)