Duaal leren – tijdelijk project ‘schoolbank op de werkplek’