Duaal leren – een decreet op maat van de werkgevers?