-->

Monthly Archives: March 2021

Belangrijk nieuws – ‘COVID-19: verlenging diverse maatregelen personeel onderwijssector’ – 29 maart 2021 – 10.30 u

De COVID-19 pandemie zal ook tijdens het derde trimester van het schooljaar 2020-2021 blijven aanhouden. Daarom worden enkele maatregelen die werden genomen voor het eerste en tweede trimester van het schooljaar verlengd tot 30 juni 2021. Het betreft het verlengen van het verlof wegens overmacht; uitzonderlijke vervangingen; een…

Lees hier verder »

Belangrijk nieuws – ‘lessen geschorst vanaf maandag 29 maart’ – woensdag 24 maart 2021 – 22.05 u

Het Overlegcomité heeft vandaag beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Concreet betekent dit dat: kleuters naar de klas kunnen komen; de lessen zijn voor hen…

Lees hier verder »