Verhoging werkingsmiddelen kleuteronderwijs: opstap naar een écht toekomstplan voor het BaO ?

Persmededeling 26 april 2019