Posts Tagged "onderwijs"

Eindejaarstoelage 2016

Zoals ieder jaar wordt in de tweede helft van de maand december aan alle onderwijspersoneelsleden een eindejaarstoelage uitgekeerd. Dit jaar zal dit gebeuren op 19 december 2016. Deze eindejaarstoelage is samengesteld uit een forfaitair gedeelte en een veranderlijk gedeelte. Het…

Lees hier verder »

Welk loopbaandebat?

De afgelopen weken is Lieven Boeve (de directeur-generaal van VSKO) met de regelmaat van de klok in de media verschenen om lucht te geven aan de verzuchtingen van zijn organisatie. Zo zouden alle leraars in het secundair onderwijs 22 uur…

Lees hier verder »

En nu … voor de klas

ACOD Onderwijs brengt een nieuwe brochure uit: ‘Vanaf nu … voor de klas’. Ze is bedoeld voor al wie de stap naar het onderwijs wil zetten: laatstejaars in de lerarenopleiding, zij-instromers,… Iedereen kan deze brochure downloaden. Je kan ze ook…

Lees hier verder »