Nieuwe verloven en afwezigheden in de hogescholen

vanaf 1 september 2017