Doet het middenveld er nog toe voor deze minister?

Onderwijsdecreet XXVII