Basiseducatie – Statuut is een feit: middelen blijven in de sector