Monthly Archives: May 2017

Denk twee keer na voor je ‘bijzondere pedagogische taken’ aanvaardt

Charlotte Struyve (KUL) heeft in haar doctoraatsstudie onderzoek gedaan naar de situatie en positie van leerkrachten die minder uren les geven om klasoverstijgende verantwoordelijkheden op te nemen: zorgleerkrachten, groene leerkrachten, graadcoördinatoren, beleidsondersteuners, mentoren… kortom leerkrachten die meestal in BPT-uren aangesteld…

Lees hier verder »