Monthly Archives: February 2016

On(der)wijs bedankt!

Met zo’n 1500 zijn ze, onze afgevaardigden en militanten. Met hun strijdlust en inzet zijn ze een belangrijke schakel in onze werking. Zij geven onze waarden gestalte en vormen zo een stuwende kracht binnen onze vakbond. Vandaag begint de ‘Week…

Lees hier verder »

Audit CLB vrijgegeven

Dries Vandermeersch is directeur van CLB Brussel (GO!), voorzitter van de Raad van directeurs van de CLB van het GO! (RADI) én lid van onze Commissie Leerlingenbegeleiding. Dit interview is ook verschenen in het maartnummer van ons ledenblad Tribune. Reageren?…

Lees hier verder »

Ondernemingsraad en CPBW

Oproep aan onze leden in de vrije hogescholen en universiteiten. De Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de Ondernemingsraden (OR) zijn belangrijke organen voor de verdediging van de belangen van het personeel. Het CPBW houdt zich…

Lees hier verder »

Tribune maart 2016

Het maartnummer van Tribune valt een van deze dagen in je bus. Op de onderwijspagina’s vind je onder meer: onderwijsdecreet XXVI – wat verandert er volgend schooljaar? een evaluatie van de CLB-audit door Dries Vandermeersch.

Lees hier verder »