Monthly Archives: November 2015

Eindejaarstoelage 2015

Zoals ieder jaar wordt in de tweede helft van de maand december aan alle onderwijspersoneelsleden een eindejaarstoelage uitgekeerd. Dit jaar zal dit gebeuren op 18 december 2015. Deze eindejaarstoelage is samengesteld uit een forfaitair gedeelte en een veranderlijk gedeelte. Het…

Lees hier verder »

Audit CLB lekt uit

Vorige week dinsdag is in De Tijd bepaalde informatie van de audit van de Centra voor Leerlingenbegeleiding uitgelekt. ACOD Onderwijs heeft dit nieuws in de kranten moeten vernemen, net als de personeelsleden van de CLB. ACOD Onderwijs is lid van…

Lees hier verder »

Deze factuurregering liegt!

Volgens de regering zal de koopkracht van iedereen stijgen – “100 euro netto meer per maand!” – dankzij de taxshift. Voortaan kan iedereen zelf uittellen hoe hard de regering liegt op www.factuurregering.be, een gebruiksvriendelijke tool van het ABVV waarmee iedereen…

Lees hier verder »

Loopbaandebat

Vorige maand opende de Vlaamse regering met haar startnota het debat rond het loopbaanpact. ACOD Onderwijs heeft een dubbel gevoel bij deze nota. Er is inderdaad nood aan een debat om de job van de leraar aantrekkelijker te maken. Bovendien…

Lees hier verder »