Monthly Archives: June 2015

Samen met de Grieken

De Grieken hebben een regering gekozen die zich verzet tegen de besparingspolitiek die hen door neoliberale krachten (IMF, Wereldbank,…) wordt opgelegd. Om het Griekse volk te isoleren schuwen het IMF en de Wereldbank geen enkele leugen: ‘als de Grieken hun…

Lees hier verder »

Welk loopbaandebat?

De afgelopen weken is Lieven Boeve (de directeur-generaal van VSKO) met de regelmaat van de klok in de media verschenen om lucht te geven aan de verzuchtingen van zijn organisatie. Zo zouden alle leraars in het secundair onderwijs 22 uur…

Lees hier verder »